Register Restaurator

ingevoerd op 9-6-2014

Sinds 6 juni 2014 ben ik toegelaten tot het ARA Register van Restauratoren. ARA staat voor: Art Restorers Association. Om toegelaten te worden, ben ik door een commissie bezocht en heb ik moeten kunnen aantonen hoe ik werk. Restaurator is geen beschermd beroep. De ARA en Restauratoren Nederland, waar ik ook lid van ben, stellen hoge eisen aan de toelating. Het rapport van de commissie was lovend en een deel uit het rapport sluit ik hier bij in.

”” Uit het verslag van de Commissie Registerleden bleek bijzondere waardering voor de uitgebreide achtergrondkennis die de uitoefening van uw vak ondersteunt en tot uiting komt in vaak diepgravende, maar “lekker weg lezende” verslaglegging. Dat u uw vakkennis deelt met beginnende vakgenoten en zo helpt uw ambacht naar een hoger plan te tillen en doorgeeft naar de toekomst, is door het bestuur met plezier vernomen””.

Ik restaureer voor musea en publiceer in Nederlandse en buitenlandse vakbladen. Het documenteren van bijzondere uurwerkrestauraties en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, tellen mee in de beslissing. Ik ben trots op deze toelating en heb moeten verklaren dat ik de Ethische Code van de ARA zal naleven.

op de foto: Voorzitter Erick Douwes feliciteert vijf restauratoren met verschillende disciplines die worden toegelaten bij de ARA